Profil

Jeg er uddannet psykolog fra 1993 og autoriseret af Psykolognævnet.

Jeg har godkendelse som Specialist og Supervisor i Psykoterapi, med godkendelse
fra Dansk Psykologforening, på baggrund af en lang række kurser og videreuddannelser.

Jeg har overenskomst med Sygesikringen og udfører krisehjælp på baggrund af henvisning fra læger.

Kognitiv terapi
Jeg har deltaget i en lang række kurser inden for kognitiv terapi, bl.a.
1-årigt forløb med fokus på især kognitiv samtalestrategi, depression, angst, personlighedsforstyrrelser, misbrug og spiseforstyrrelser.

Psykoanalytisk psykoterapi / integrerende terapi
Jeg er medlem af Den psykoterapeutiske Arbejdsgruppe på Fyn og har bl.a. gennemført arbejdsgruppens 2½-årige videreuddannelsesforløb som en del af Specialistuddannelsen i psykoterapi.

Øvrige videreuddannelser og arbejdsfelter:
Jeg har skrevet speciale indenfor ledelse, organisation og
kulturanalyse og anvender min viden i forhold til klientforløb, der
vedrører arbejdsliv og personlig udvikling.

Jeg har også videreuddannet mig i sorg- og krisebehandling, stress
og udbrændthed, supervision, drømmetydning, lege og tegneterapi, undersøgelsearbejde og testningsresultater.

Jeg har i 10 år arbejdet i kommunalt regi med undersøgelser af børn, unge og familier, behandlingsopgaver, og konsulentarbejde og supervision i forhold til forskellige faggrupper.

Siden 1999 har jeg drevet min egen psykologpraksis med følgende arbejdsfelter:
Terapi, krisehjælp, personlig udvikling / coaching, supervision, undersøgelser og statusbedømmelser.
 
Uddannet træner og behandler i Mindfulness meditation og hypnoterapi og hypnose.