Terapi

Jeg tilpasser behandling efter den enkeltes behov og problemområder og modtager børn, unge og voksne.


Jeg tilbyder behandling af bl.a.:
• Depression
• Angsttilstande
• Stressrelaterede tilstande
• Kriser og sorgreaktioner
• Livskriser
• Vanskeligheder i parforholdet
• Tvangstilstande
• Spiseforstyrrelser
• Selvværdsproblemer
• Personlighedsforstyrrelser

Der ydes krisehjælp ud fra lægehenvisning og med en egenbetaling på ca. 40% til følgende:

• Røveri-, volds- og voldtægtsofre
• Trafik- og ulykkesofre
• Pårørende til alvorligt syge personer
• Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
• Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
• Pårørende ved dødsfald
• Personer der har forsøgt selvmord
• Kvinder der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
• Personer der inden det fylde 18. har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
• Depression fra 18 år og frem, af let eller moderat grad
  Angst, af let eller moderat grad (herunder OCD) fra 18-38 år